Fort XVII. (Křelov)

Fort Křelov XVII. je polygonální permanentní fort vybudovaný v letech 1851 až 1854. Patří do první čtveřice pevnůstek (spolu s forty XI., XIII., XV.), které od roku 1850 postupně vznikaly západně a jihozápadně od pevnosti Olomouc.

celá fotogalerie ...celá fotogalerie ...celá fotogalerie ...celá fotogalerie ...celá fotogalerie ...celá fotogalerie ...
celá fotogalerie »

Svým pětiúhelníkovým půdorysem fort připomínal starší forty na Tabulovém a Šibeničním vrchu, přičemž se od nich odlišoval řadou konstrukčních prvků. Nebyla vybudována kasematní hradba ani krytá cesta, naopak zde byl použit jiný druh kaponiér, určených k obraně obvodového příkopu. Rovněž konstrukce čelního reduitu byla odlišná. Provedení fortu XVII. je tak daleko bližší pevnostem v Krakově, které vznikaly ve stejném období.

Hlavním obranným těžištěm tohoto objektu je mohutný zemní val, na němž byla mezi zemními násypy rozmístěna těžká dělostřelecká výzbroj. Jeho vnější zpevněná strana tvořila současně eskarpu příkopu, vnitřek je naopak opatřen kasematami pro ukrytí obránců a bezpečné uložení zásob.

Za hlavním bojovým postavením se v centru fortu nachází tzv. středový podkovovitý reduit, uzavřený malým nádvořím a plochou zadní stěnou, z níž vystupuje šíjová kaponiéra na obranu příkopu před týlovou stranou fortu. Reduit sloužil jako ubytovací zařízení a v případě obležení nepřítelem byl posledním místem odporu. Podle dobové dokumentace byla cena fortu vyčíslena na 284 020 zlatých a 16 krejcarů.

V současné době je Fort XVII využíván jako muzeum se stálou expozicí o historii fortové pevnosti a sbírkou militárií.

Hostinec Citadela, umístěný v reduitu pevnosti, se otevírá na společenské a firemní akce, svatby a hostiny. V přilehlých sálech pořádáme koncerty, malá divadla, semináře a školení.

Celý areál Fortu XVII. nabízí 60 tis. m2 plochy a je vyhledávanou lokalitou pro pořádání velkých teambuildingových akcí, dětských dnů, historických bitev a jarmarků.


Fotogalerie

 (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto)

FORT KŘELOV  |  restaurace  |  muzeum  |  outdoorová zábava  |  firemní teambuilding a večírky  |  koncerty