Cihla - stavební prvek i dekorace

Naše pevnost je postavena z cca 13 milionů cihel. Pojďme se společně o nich něco dozvědět.

Člověk bývá ohromen, když prochází pevnostními stavbami.

Člověk vnímá bytostně velikost stavebního díla. Stovky cihel pečlivě svázaných ve zdivo, které často odolávalo válce i zubu času. Pevnostní cihla je neobyčejný materiál, který se s dnešním stavebním materiálem nedá srovnávat.

Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že pálená cihla z 19. století, je stále perfektním materiálem a pro naše stavební potřeby je jedinečná. Proto se nám znalost původního stavebního materiálu stala denním chlebem a snad i vášní. Postupné shromažďování stavebního materiálu pro opravy Fortu XVII. bývá pestrou činností.

Pevnostní cihly můžete najít v Olomouci nejen v dochované fortifikaci, ale i ve zdivu městské zástavby předměstí. Při demolici pevnostních staveb byla totiž kvalitní cihla dobrým obchodním artiklem, který byl hojně při stavbách využíván. Proto každá starší bouraná zídka bývá terčem našeho zájmu. Nejen pro potřebu autentického materiálu ale i krásu „pevnostní cihly“.
Cihly bývají rozmanitě značené dle své příslušnosti ke své cihelně. Člověk tedy snadno propadne sběratelské vášní a nejzajímavější exempláře do zdiva nevrátí.
Rozhodli jsme se, že se o naši malou radost podělíme i s návštěvníky našeho muzea a připravili jsme malou prezentaci značených pálených cihel.
Seznámíme vás se značením nejčastěji používaných cihel městské cihelny i s produkcí regionálních cihelen.
Možná i vy budete překvapeni, kde všude se s pevnostními cihlami můžete setkat. A je docela možné, že i vaše kůlna dýchá historií fortelného cihlářského řemesla. 


Fotogalerie

 (foto)

FORT KŘELOV  |  restaurace  |  muzeum  |  outdoorová zábava  |  firemní teambuilding a večírky  |  koncerty