Střecha kaponiery přístupna veřejnosti

Při prohlídce pevnosti můžete nově vystoupit na střechu šíjové kaponiery a rozhlédnout se na Olomouc či Hrubý Jeseník tak, jak jej dříve viděli vojáci, kteří na pevnosti sloužili.

celá fotogalerie ...celá fotogalerie ...celá fotogalerie ...celá fotogalerie ...celá fotogalerie ...celá fotogalerie ...celá fotogalerie ...celá fotogalerie ...celá fotogalerie ...
celá fotogalerie »

 

Často se návštěvníci ptají našich průvodců, zda máme v záměru opravné práce na objektu.

Dostává se jim vždy kladné odpovědi, avšak ne všechna péče je patrná na první pohled. Vedle běžné údržby probíhají na Fortu XVII. neustále opravné práce. Posledním dovršeným úspěchem bylo dokončení opravy klenebního oblouku kaponiery a zpřístupnění střešního prostoru návštěvníkům. Oprava byla vedena co nejšetrněji, a pokud možno původními technologickými postupy. Oprava klenebního oblouku byla provedena z původního materiálu, a tak si troufáme říci, že jen málokdo si povšimne, že zde byl proveden stavební zásah.

Umožnit návštěvníkům přístup na střechu kaponiery nás lákalo po dlouhou dobu. Vyřešit, jak zpřístupnit plochu, která je z dob Čs. armády řešena pomocí asfaltové lepenky, byl úkol nelehký. Požadavky byly jasné: architektonicky šetrné řešení v souladu s památkovou péčí, reversibilnost a zároveň možnost použít plochu pro venkovní expozici. Zda se nám podařilo tento úkol naplnit, posuďte sami při prohlídce pevnosti.

Již příští rok se tedy můžete těšit na další rozšíření našich expozic muzea do venkovních prostor.

Velké poděkování patří společnosti Largokab s.r.o., která celou rekonstrukci provedla citlivě a s ohledem na provoz pevnosti.

Text: Bc. Karel Měsíček

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR.


Fotogalerie

 (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto) (foto)

FORT KŘELOV  |  restaurace  |  muzeum  |  outdoorová zábava  |  firemní teambuilding a večírky  |  koncerty